Checklist Covid-19: за Родители/Лица, които се грижат за Деца

Ключови послания и действия COVID-19 е нов вирус и ние все още се учим как тя засяга деца. Знаем, че е възможно хората на всякаква възраст да бъдат заразени с вируса, но засега има сравнително малко случаи на COVID-19, докладвани сред децата. Вирусът може да бъде фатален в случаите, досега главно сред по-възрастните хора с... Continue Reading →

Welcome to MissDomino`s World

Hello and Welcome, I am so glad that you are, finally stepping into my castle, entering into MissDomino World! Get ready, my dear, to be entertained, to feel, to dream, to express..... GET READY TO FIND THE MAGIC OF LIFE! Yours Always 🙂 Miss Domino  

Find The Magic Of Life

Thanks for joining me! I am MissDomino: Welcome to my World Magic is believing in yourself, if you can do that, you can make anything happen. Johann Wolfgang von Goethe    

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: